Danışmalık Alan Ve Ziyaret Kriterleri
facebook-paylas
 

Danışmalık Alan Ve Ziyaret Kriterleri

Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlarda, bir tarım danışmanının hizmet vereceği tarımsal işletmelerin toplam büyüklüğü

bitkisel üretimde;
• seracılık 300 dekar,
• bahçe bitkileri 3.000 dekar,
• tarla ziraatı (sulu) 5.000 dekar,
• tarla ziraatı (kuru) 10.000 dekarı geçemez.
Hayvansal üretimde;
• büyük baş hayvancılık (süt) 1.000 baş,
• büyükbaş hayvancılık (besi) 4.000 baş,
• küçükbaş hayvancılık 10.000 baş ,
• su ürünlerinde 100 ton/yıl ve arıcılık da 3.000 koloniyi geçemez.

Bir tarım danışmanının hizmet verebileceği azami tarımsal işletme sayısı
bitkisel üretimde;
• seracılık 50,
• bahçe bitkilerinde 50,
• tarla ziraatı (sulu) 50,
• tarla ziraatı (kuru) 70,
hayvansal üretimde;
• büyükbaş hayvancılık (süt) 40,
• büyükbaş hayvancılık (besi) 80,
• küçükbaş hayvancılık 80,
• su ürünleri işletmelerinde 10,
• arıcılık da 50′ yi geçemez.

Bir tarım danışmanı, tarımsal danışmanlık hizmeti verdiği bu işletmeleri en az;
bitkisel üretim;
• seracılık haftada 1,
• bahçe yılda 24,
• tarla ziraatı (sulu) yılda 15,
• tarla ziraatı (kuru) yılda 12,
hayvancılık;
• büyükbaş hayvancılık (süt ) haftada 1,
• büyükbaş hayvancılık (besi) yılda 24,
• küçükbaş hayvancılık yılda 24,
• su ürünleri işletmelerinde haftada 1
• arıcılık da yılda 24 kez kontrol etmek zorundadır.”

Aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlamak,

1) Örtü altında en az üç dekar alanda üretim yapmak,
2) Bağ-bahçede en az on dekar alanda üretim yapmak,
3) Tarla ziraatında; kuruda en az yüz dekar veya yarısından fazlası kuru olmak kaydıyla kuru ve sulu toplam en az yüz dekar, suluda en az elli dekar alanda üretim yapmak,
4) Hayvancılıkta;
• Süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az onu sağmal olmak kaydıyla en az yirmi büyük baş sığır,
• Besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az elli baş sığır
• Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az yüz küçükbaş hayvana sahip olmak,
5) Arıcılıkta en az elli adet arı kolonisine sahip olmak,
6) Su ürünleri üretim tesisine sahip olmak.